Aktualności

Okresowy audyt Projektu "Węzły indywidualne dla Warszawy"

22.07.2015

W dniu 15 lipca 2015 r. został przeprowadzony okresowy audyt Projektu z udziałem przedstawicieli Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW) p. Roland Python Dyrektor Biura SPPW, p. Krzysztof Kaczmarek – National Program Officer SPPW, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Departamentu Programów Pomocowych p. Małgorzata Zalewska - Zastępca Dyrektora, p. Przemysław Derwich - Zastępca Dyrektora, kierujący pracami departamentu, p. Jacek Przydróżny – Starszy Specjalista oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC dawniej WWPE) : p. Eliza Pogorzelska – Zastępca Dyrektora, p. Katarzyna Suda-Puchacz – Naczelnik Wydziału Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i p. Edyta Zalewska – Specjalista z Wydziału Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz p. Grzegorz Ojczyk – ekspert zewnętrzny. Audyt składał się z dwóch części. W części pierwszej przeprowadzona została analiza stanu zaawansowania realizacji Projektu oraz omówiono kolejne etapy prac, w tym planowane zmiany w Projekcie wynikające z wygenerowania oszczędności realizacyjnych (przetargowych oraz kosztowych). Część druga obejmowała wizyty w wybudowanych i oddanych do eksploatacji węzłach cieplnych oraz na prowadzonych obecnie budowach sieci ciepłowniczej osiedlowej i węzłów cieplnych (wizytowano m.in. budowy w rejonie ulicy Przemyskiej, Alei Solidarności oraz Nowolipek). Oczekujemy na przesłanie protokołu podsumowującego audyt. Poniżej link do informacji o adycie na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: http://cppc.gov.pl/sppw-mtr-w-projekcie-kik61/

Archiwum

Do góry