Ograniczenie emisji

Projekt zamiany węzłów grupowych na indywidualne przyczyni się do ograniczenia poziomów emisji CO2 o 20 305 Mg/rok, SO2 76 193 kg/rok, NOx o 38 197 kg/rok, odpowiadający łącznemu ograniczeniu zużycia i strat  ciepła na poziomie 201 038 GJ rocznie. Ponadto w wyniku realizacji inwestycji nastąpi istotne ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 o 2 613 kg/rok, który stanowi poważny problem na obszarze Warszawy, szczególnie w miejscu realizacji inwestycji i miejscu lokalizacji źródeł ciepła - emitorów emisji warszawskiego systemu ciepłowniczego.

Do góry