Zakres projektu

Zakres Projektu obejmie zamianę 111 węzłów grupowych na 811 węzłów indywidualnych, w następujących dzielnicach Warszawy:

  • Dzielnica Mokotów – 200 budynków,
  • Dzielnica Ochota – 182 budynki,
  • Dzielnica Praga Południe – 178 budynków,
  • Dzielnica Praga Północ – 1 budynek,
  • Dzielnica Śródmieście – 42 budynki,
  • Dzielnica Wola - 123 budynki,
  • Dzielnice Bielany i Żoliborz – 85 budynków.

Wybudowane zostanie ok. 41 km sieci ciepłowniczej preizolowanej, w zakresie średnic Dn32 – 400 mm o izolacji termicznej wykonanej przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań opartych na spienianiu cyklopentanem, który jest obojętny dla środowiska, a jego właściwości izolacyjne nie ulegają znaczącej degradacji w okresie 30 lat. Nowowybudowana sieć zastąpi sieci niskich parametrów o łącznej długości ok. 42 km. W ramach projektu zakłada się budowę węzłów indywidualnych jednofunkcyjnych z modułem centralnego ogrzewania. Będą to węzły całkowicie zautomatyzowane z możliwością zdalnego monitoringu parametrów pracy. W zależności od wielkości pomieszczeń w budynkach, węzły wykonane będą w technologii tradycyjnej lub kompaktowej.

Sieć ciepłownicza wykonana będzie w technologii bezkanałowej, preizolowanej z instalacją alarmową do lokalizacji awarii i stanu zawilgocenia. Sieci wykonane w technologii preizolowanej, dla większości średnic, charakteryzują się znacznie mniejszymi stratami ciepła w porównaniu do technologii kanałowej.

Potrzeba realizacji Projektu wynika z działań mających na celu zachowanie ciągłości dostawy ciepła. Do Projektu zostały wybrane obiekty w najgorszym stanie technicznym i charakteryzujące się dużym stopniem trudności prowadzenia eksploatacji. O trafności wyboru grup docelowych świadczy fakt, że mieszkańcy budynków objętych Projektem wykazali gotowość do współpracy przy Projekcie.

Do góry