Międzyzdroje 2013 - XVII Forum Ciepłowników Polskich

18.09.13

Forum jest największą imprezą branży ciepłowniczej w Polsce, w której udział biorą przedstawiciele wszystkich liczących się przedsiębiorstw ciepłowniczych działających w naszym kraju. W tym roku liczba uczestników wyniosła ok. 500 osób. Jak sama nazwa imprezy wskazuje Forum jest okazją do wymiany poglądów i zapoznania się z aktualną sytuacją w ciepłownictwie.
W tegorocznej edycji w ramach „Dnia Nowych Technologii”, podczas którego przedstawiane są najnowsze rozwiązania technologiczne funkcjonujące już w branży oraz wizje i prognozy związane z technologiami przyszłości, zaprezentowany został przez p. Ryszarda Płotnickiego oraz p. Tomasza Bańkowskiego projekt „Węzły indywidualne dla Warszawy”. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników o czym świadczyły liczne pytania skierowane do prelegentów. Dyskusja o Projekcie kontynuowana była także później w trakcie rozmów kuluarowych.
Obszerny artykuł omawiający Projekt został zamieszczony w materiałach konferencyjnych, które otrzymywali wszyscy uczestnicy Forum.

Do góry