Innowacyjność projektu

Zmiana technologii z węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne w poszczególnych budynkach jest korzystna zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym. Umożliwia zastosowanie regulacji pogodowej, co z kolei pozwala na dostosowanie ilości dostarczanego ciepła do potrzeb odbiorców. Dodatkowo w wyniku wymiany sieci z sieci kanałowej prefabrykowanej na sieć preizolowaną, spienianą cyklopentanem, zmniejszone zostaną straty ciepła, mimo że parametry wody będą wyższe niż w rurociągach niskotemperaturowych z węzła grupowego.

Kogeneracja - w warszawskiej sieci ciepłowniczej (w.s.c.) ciepło dostarczane jest głownie z elektrociepłowni – ponad 90 % uzyskiwanego ciepła pochodzi z kogeneracji, dzięki czemu uzyskuje się znaczące oszczędności energii pierwotnej. W źródłach ciepła zasilających warszawskiej sieci ciepłowniczej (w.s.c.) wykorzystywane jest biopaliwo, ale jego udział w chwili obecnej nie jest znaczący. Właściciel źródeł (PGNiG Termika) planuje z najbliższych latach znaczny wzrost tego udziału, a ponadto planuje również budowę bloku gazowo-parowego, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń.

Termiczna utylizacja odpadów - ciepło (ok. 1%) w warszawskiej sieci ciepłowniczej (w.s.c.) pochodzi również ze spalarni odpadów komunalnych ZUSOK.

Do góry