Konferencja zamykająca Projekt "Węzły indywidualne dla Warszawy"

05.04.17

W dniu 5 kwietnia 2017 r. na 38 piętrze budynku „Warsaw Spire”, który jest jednym z najnowocześniejszych budynków Warszawy, odbyła się konferencja zamykająca Projekt pt. „Węzły indywidualne dla Warszawy”.


Na konferencję zaproszeni zostali Partnerzy Projektu czyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Biura Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy, przedstawiciele władz samorządowych miasta stołecznego Warszawy, burmistrzowie oraz zastępcy burmistrzów dzielnic na terenie których realizowany był Projekt, dyrektorzy Zarządów Gospodarki Nieruchomościami w dzielnicach na terenie których realizowany był Projekt, a także przedstawiciele Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych biorących udział w Projekcie.

Konferencję otworzył pan Jacky Lacombe prezes Zarządu Veolii Energia Warszawa.
Następnie historię Projektu, jego początki, fazę przygotowawczą, realizację z osiągniętymi rezultatami przedstawili panowie Ryszard Płotnicki dyrektor oraz Tomasz Bańkowski z-ca dyrektora Jednostki Realizacji Projektów Veolii Energia Warszawa, czyli komórki w strukturach Veolii Energia Warszawa prowadzącej Projekt. Prezentacja zakończona została 10-cio minutową projekcją filmu o Projekcie.
W dalszej kolejności głos zabrali Goście: pan Guido Beltrani dyrektor biura Szwajcarsko Polskiego – Programu Współpracy, pani Małgorzata Zalewska z-ca dyrektora Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwo Rozwoju, pani Ewa Wnukowska – Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz pan Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury urzędu m. st. Warszawy został także odczytany list od pana Bogusława Regulskiego wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. W swoich wystąpieniach Goście odnieśli się do uzyskanych celów Projektu, współpracy z Veolią Energia Warszawa, podkreślane były także aspekty społeczne Projektu oraz wpisywanie się jego założeń w program ochrony powietrza w stolicy.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Znaczenie planowania przestrzennego i energetycznego w procesie sieci ciepłowniczych w Warszawie”. Prowadził go pan dr. inż. Arkadiusz Węglarz Doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej Krajowej Agencji Poszanowania Energii, z uczestnikami - pan Grzegorz Buczek Architekt, członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz pan Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Do góry