Prezentacja Projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy” na międzynarodowej konferencji „DOBRE PRAKTYKI DLA ŚRODOWISKA” - SPPW

24.04.17

W trakcie konferencji zorganizowanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucję Pośrednicząca we wdrażaniu  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zaprezentowane zostały doświadczenia i najlepsze praktyki wybranych projektów środowiskowych zrealizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innowacyjne technologie i nowatorskie rozwiązania zastosowane w projektach środowiskowych dofinansowanych przez Szwajcarię w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Przykłady dobrych praktyk z zagranicy przedstawili prelegenci z Estonii, Słowenii oraz Węgier. Projekt z Estonii związany z geodezją dotyczył rekonstrukcji stacjonarnej sieci stacji GNSS-RTK. Przykład ze Słowenii dotyczył promocji odnawialnych źródeł energii w regionie Primorska i został przedstawiony przez panią Ivanę Kacafura z lokalnej agencji poszanowania energii. Gość z Węgier przedstawiciel agencji KOKOSZ (zajmującej się szkoleniami w zakresie ochrony środowiska) zaprezentował swoje doświadczenia w edukacji przyrodniczej.

Z projektów realizowanych w Polsce zostały wybrane cztery przykłady. Jako pierwszy swój projekt prezentował przedstawiciel gminy Szczucin, gdzie podjęto kompleksowe działania związane z unieszkodliwianiem azbestu. Kolejną prezentację wygłosił pan Ryszard Płotnicki Dyrektor Jednostki Realizacji Projektów Veolia Energia Warszawa, która dotyczyła Projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy” przedstawionego w kontekście zasad prowadzenia projektu infrastrukturalnego w dużej aglomeracji miejskiej. Następną prezentację pt. „Praktyczne aspekty tworzenia map korytarzy migracyjnych, z uwzględnieniem procesu mediacji środowiskowej i działań edukacyjnych oraz wykorzystywanie map w planowaniu przestrzennym” – przedstawiła pani dr Agnieszka Pieniążek, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia”. Czwartą prezentację omawiającą przejście na odnawialne źródła energii, jako szansę na poprawę jakości powietrza w regionie przedstawili pani Maria Lignar, Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Kierownik Projektu oraz pan Andrzej Czernecki, Przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Następną częścią konferencji był panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli pan dr Guido Beltrani, Dyrektora Biura SPPW przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce, pan Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pan Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, pan Piotr Rymarowicz, Prezes Towarzystwa na rzecz Ziemi oraz pani Agnieszka Pilch, Federacja Zielonych GAJA. W trakcie dyskusji uczestnicy panelu podsumowali polskie i zagraniczne doświadczenia projektów środowiskowych podjęte w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz wyrazili nadzieję na kontynuację Programu.

Do góry