Efektywność energetyczna

Celem głównym projektu realizowanego ze środków SPPW jest zwiększenie wydajności energii (efektywności energetycznej) i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji w Warszawie. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • Ograniczenie strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła w wyniku zamian sieci kanałowej na preizolowaną ze zmniejszeniem łącznej długości sieci o 23,4 %. Wartość ograniczonych strat wynosi 38 417 GJ/rok.
  • Ograniczenie strat ciepła w węźle w wyniku zwiększenia jego sprawności. Wartość ograniczonych strat wynosi 26 188 GJ/rok.
  • Wzrost korzyści z efektów energetycznych w skutek zastosowania węzłów indywidualnych z automatyką sterowania popytem na ciepło. Wartość ograniczonych strat ciepła wynosi 84 166 GJ/rok.

Oszacowany łączny efekt energetyczny bezpośredni w wyniku realizacji Projektu wyniesie około 148 771 GJ/rok. Realizacja Projektu spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, czego skutkiem będzie mniejsze zużycie paliw oraz ilości emitowanych substancji zanieczyszczających.

Do góry