Doposażenie w moduł c.w.u.

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu tylko w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku, zaprojektowany został jako dwufunkcyjny, z możliwością podgrzewu ciepłej wody. Pozwala to na doposażenie budynku w instalację wewnętrzną ciepłej wody.

Zamontowanie modułu ciepłej wody nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa S.A. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami. W sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej informacji udzielają:Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

pobierz

Do góry