Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie okresowego audytu finansowego Projektu

18.07.14

Rozstrzygnięcie postępowania na przeprowadzenie okresowego audytu finansowego  Projektu pn. „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/61, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy”.

»Zobacz zestawienie ofert«

Do góry