Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie zamówienia

26.08.14

Rozstrzygnięcie postępowania na  wykonanie zamówienia, którego przedmiotem będzie: Dystrybucja oraz wypełnienie ulotek dotyczących Projektu pn. „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza” nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/61, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy”.

»Zobacz zestawienie ofert«

Do góry