Cele projektu

Celem głównym projektu realizowanego ze środków Funduszu Szwajcarskiego jest zwiększenie wydajności energii (efektywności energetycznej) i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji w Warszawie. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • Ograniczenie strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła w wyniku zamiany sieci kanałowej na preizolowaną ze zmniejszeniem łącznej długości sieci o 23,4 %. Wartość ograniczonych strat wynosi 38 417 GJ/rok, odpowiada to efektom redukcji emisji dwutlenku węgla o 3 880  Mg/rok, pyłów ze spalania paliw o 499 kg/rok, dwutlenku siarki o 14 560 kg/rok, tlenków azotu o 7 299 kg/rok.
  • Ograniczenie strat ciepła w węźle wskutek zwiększenia jego sprawności. Wartość ograniczonych strat wynosi 26 188 GJ/rok, odpowiada to efektom redukcji emisji dwutlenku węgla o 2 645  Mg/rok, pyłów ze spalania paliw o 340,4 kg/rok, dwutlenku siarki o 9 925 kg/rok, tlenków azotu o 4976 kg/rok.
  • Wzrost korzyści z efektów energetycznych w skutek zastosowania węzłów indywidualnych z automatyką sterowania popytem na ciepło. Wartość ograniczonych strat ciepła wynosi 84 166 GJ/rok, odpowiada to efektom redukcji emisji dwutlenku węgla o 8 501 Mg/rok, pyłów ze spalania paliw o 1 094 kg/rok, dwutlenku siarki
    o 31 899 kg/rok, tlenków azotu o 15 991 kg/rok.

Pośrednim (dodatkowym) celem związanym z zamianą zasilania energią cieplną z istniejących źródeł węzłów grupowych na węzły indywidualne na obszarze m.st. Warszawy, jest umożliwienie wdrażania termomodernizacji w budynkach dotychczas podłączonych do węzłów grupowych.

Do góry