Audyt Techniczny Projektu.

06.06.14

Audyt Techniczny Projektu.

W dniach 29 i 30 kwietnia został przeprowadzony przez przedstawicieli Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  (MIR) audyt techniczny Projektu. Ze strony Szwajcarskiej w audycie udział wzięli: p. Roland Python dyrektor Biura SPPW, p. Krzysztof Kaczmarek – National Program Officer SPPW, p. Andrea Anastasi  - Ambasada Szwajcarii oraz p. Adolf Mirowski  - Ekspert Techniczny, WWPE reprezentował p. Jakub Karcz, a MIR reprezentował p. Wojciech Nawrocki.

Audyt polegał na  badaniu dokumentacji technicznych, finansowych i formalno-prawnych oraz wizytach w obiektach już zrealizowanych jak i tych w trakcie realizacji prac budowlanych.

Efektem audytu jest Raport przygotowany przez przedstawicieli Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przekazany do Ministerstwa Infrastruktury, który wykazał, że Projekt jest realizowany zgodnie z zawartą umową oraz w sposób zgodny z oczekiwaniami zarówno strony szwajcarskiej jak i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry