Kontakt

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
tel. 22 658 52 22; fax 22 658 53 39

Tomasz Bańkowski – Dyrektor Projektu
tel. 22 658 50 95
tomasz.bankowski@veolia.com

Wojciech Wójcik – informacje dotyczące Projektu, marketing i komunikacja
tel. 22 658 52 22
wojciech.wojcik@veolia.com

Ryszard Płotnicki – Dyrektor Jednostki Realizacji Projektów

Informacji dotyczących doposażenia w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

Pan Marek Polewiak
tel. 22 658 50 50,
e-mail: marek.polewiak@veolia.com

Pan Piotr Jasnorzewski
tel. 22 658 50 38,
e-mail: piotr.jasnorzewski@veolia.com

lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com
Do góry