Zakończenie Projektu "Węzły indywidualne dla Warszawy"

14.06.17

Projekt "Węzły indywidualne dla Warszawy" został zkończony zgodnie z planem w dniu 14.06.2017 r.

Pierwotnie zakładano, że Projekt obejmie zamianę 100 węzłów grupowych na 765 węzłów indywidualnych oraz zostanie wybudowane 29 440,7 m sieci ciepłowniczej preizolowanej. Ostatecznie w ramach Projektu zlikwidowano 111 węzłów grupowych, wybudowano 810 węzłów indywidualnych oraz 41 237,60 m sieci ciepłowniczej preizolowanej.

Serdecznie dziękujemy za współpracę przy realizacji Projektu.

Zespół Jednostki Realizacji Projektów.

Do góry