Obowiązki Klienta

Do obowiązków leżących po stronie Klienta należy:

1. Wskazanie lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego – na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
2. Upoważnienie Veolii Energia Warszawa do występowania o pozyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Klienta.
3. W przypadku koniecznym zaleca się także wymianę okien w pomieszczeniu węzła cieplnego na okna wykonane z PCV wraz z siatką zabezpieczającą oraz kratą stałą.
4. Zakup i podłączenie w powrotny rozdzielacz naczynia ciśnieniowego (wzbiorczego) wraz z osprzętem, zawór bezpieczeństwa i manometr, chodzi tu o zabezpieczenie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania z uwagi na zmianę sposobu jej zasilania. Dotychczas takie urządzenia były zamontowane w węźle grupowym. Urządzenie jest dobrane w opracowanej przez nas dokumentacji technicznej węzła cieplnego. Dane techniczne do jego zakupu przekażemy Państwu podczas Komisji wprowadzenia Wykonawcy na budowę węzła cieplnego. Ważne: Naczynie ciśnieniowe (wzbiorcze) należy zgłosić do Urzędu Nadzoru Technicznego właściwego dla danej dzielnicy. Dokument ten należy nam przedstawić na dzień przełączenia zasilania w ciepło z nowego indywidualnego węzła cieplnego (warunek przełączenia).
5. Podłączenie istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania do rozdzielaczy w nowym węźle cieplnym wraz z armaturą odcinającą, termometrami i manometrami - na etapie realizacji.

Podłączenie istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku do nowego indywidualnego węzła cieplnego nie powoduje konieczności wykonywania jej remontu lub wymiany.

 

Uporządkowanie instalacji

Prosimy o uporządkowanie / usunięcie następujących instalacji znajdujących się w pomieszczeniu przeznaczonym na indywidualny węzeł cieplny:
1. Usunięcie grzejników.
2. Wprowadzenie kabli elektrycznych w odpowiednie obudowy.
3. Wprowadzenie kabli telewizyjnych w odpowiednie obudowy.
4. Usunięcie sieci gazowej lub połączeń gwintowanych na sieci gazowej oraz kurków gazowych z zamianą   na zawory kulowe spawane.
5. Osłonięcie instalacji wodociągowej i wodno – kanalizacyjnej materiałem ochronnym zabezpieczającym rury przed roszeniem się wody.

Prosimy o sprawdzenie czy w tzw. "elektrycznej tablicy administracyjnej" w budynku znajduje się wolne miejsce, do którego będzie mozna podłączyć instalację elektryczną nowego węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami.


Aktualizacja dokumentów (umowa, zlecenia)
W celu aktualizacji dokumentów (umowa, zlecenia) związanych z wybudowaniem węzła indywidualnego w Państwa budynku prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży Veolia Energia Warszawa pod numerem telefonu 22 658 58 58, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.


Ważna informacja

Zamontowanie modułu ciepłej wody (c.w.u.) nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.

Link do programu dotacji na likwidację piecyków gazowych:
https://warszawa19115.pl/-/dotacje-dla-mieszkancow-na-modernizacje-kotlowni

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami.

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

pobierz

Do góry