Innowacyjność projektu

Zmiana technologii z grupowych węzłów cieplnych na indywidualne węzły cieplne w poszczególnych budynkach jest korzystna zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym. Umożliwia zastosowanie regulacji pogodowej, co z kolei pozwala na dostosowanie ilości dostarczanego ciepła do potrzeb odbiorców. Dodatkowo w wyniku wymiany sieci z sieci kanałowej prefabrykowanej na sieć preizolowaną, spienianą cyklopentanem, zmniejszone zostaną straty ciepła, mimo że parametry wody będą wyższe niż w rurociągach niskotemperaturowych z węzła grupowego.

Nowy indywidualny węzeł cieplny wybudowany w ramach Projektu 

Ciepło systemowe produkowane jest w ciepłowniach albo w elektrociepłowniach. W klasycznych elektrowniach również produkowane jest ciepło jednak różnica między elektrownią a elektrociepłownią polega na tym, że w przypadku elektrociepłowni ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania obiektów natomiast w przypadku klasycznej elektrowni odprowadzane jest do środowiska. Ciepłownie produkują tylko ciepło, natomiast elektrociepłownie jednocześnie produkują prąd elektryczny i ciepło, w procesie nazywanym  kogeneracją. Dodatkowo elektrociepłownia część produkowanego ciepła może przekazywać do zakładów przemysłowych w postaci tzw. pary technologicznej/przemysłowej która jest niezbędna w wielu procesach produkcyjnych. Dzięki jednoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej unikamy dodatkowej emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, które powstałyby gdyby były produkowane podczas odrębnych procesów produkcyjnych (większa o 20% efektywność wykorzystania paliw a zarazem o 30% niższa emisja CO2). Kogeneracja zwiększa bowiem stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej. Przekłada się to na oszczędność milionów ton węgla rocznie. Ze względu na swoją wydajność taki sposób produkcji ciepła wspierany jest przez prawodawstwo unijne m.in. poprzez system tzw. żółtych certyfikatów. W Polsce ok. 60% wytwarzanego ciepła powstaje właśnie w procesie kogeneracji.


Zasada działania elektrociepłowni


Kogeneracja - w warszawskiej sieci ciepłowniczej (w.s.c.) ciepło dostarczane jest głownie z elektrociepłowni – ponad 90 % uzyskiwanego ciepła pochodzi z kogeneracji, dzięki czemu uzyskuje się znaczące oszczędności energii pierwotnej. W źródłach ciepła zasilających warszawskiej sieci ciepłowniczej (w.s.c.) wykorzystywane jest biopaliwo, ale jego udział w chwili obecnej nie jest znaczący. Właściciel źródeł (PGNiG Termika) planuje z najbliższych latach znaczny wzrost tego udziału, a ponadto planuje również budowę bloku gazowo-parowego, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń.

Do góry