Termomodernizacja

Centralna dostawa ciepła z wykorzystaniem węzłów grupowych oraz wykorzystywanie liczników ciepła w budynkach jako podzielników kosztów jest przeszkodą, przy sprawiedliwym rozliczaniu efektów termomodernizacji co skutkuje problemami z uzyskaniem premii termomodernizacyjnej. W systemie węzłów grupowych, objętych Projektem, w przypadku przeprowadzenia działań oszczędzania energii, w dowolnym przykładowym budynku, czy to w oparciu o termomodernizację, czy to metodami nieinwestycyjnymi, nie ma możliwości sprawiedliwego rozdziału korzyści z tych inwestycji. Właściciele budynków podejmujący inwestycje efektywności energetycznej ponoszą koszty, natomiast korzyści rozkładają się na wszystkich Odbiorców systemu ciepłowniczego, podłączonych do jednego węzła grupowego. Zatem w chwili obecnej trwa stan niezgodny z zasadą "polluter pays principle”, ponieważ koszty za ochronę środowiska nie są ponoszone prawidłowo wśród użytkowników ciepła podłączonych do jednego węzła grupowego. Przeszkód takich nie ma przy zasilaniu budynków z indywidualnych węzłów cieplnych.

Umożliwienie wdrażania termomodernizacji w budynkach podłączonych do węzłów grupowych jest pośrednim (dodatkowym) celem związanym z zamianą zasilania energią cieplną z istniejących źródeł węzłów grupowych na węzły indywidualne na obszarze m.st. Warszawy. Odsetek budynków, dla których będzie możliwe przeprowadzenie uzasadnionej ekonomicznie termomodernizacji wynosi 23% z 765 budynków (oszacowano, że z tej możliwości skorzysta 90% tych budynków). W tych budynkach na terenie m.st. Warszawy, poprzez modernizację źródła ciepła na indywidualny węzeł cieplny, zostanie zapoczątkowany proces termomodernizacji zasobów mieszkaniowych Stolicy. Wartość ograniczonych strat ciepła, przy założeniu dynamiki wdrażania inwestycji termomodernizacji na poziomie 20,7% (=23%*90%) całości substancji mieszkaniowej, w ciągu dziesięciu lat od rozpoczęcia realizacji inwestycji, zapewni trwały efekt rocznego ograniczenia zużycia ciepła wynoszący 52 267 GJ/rok, który odpowiada efektom redukcji emisji dwutlenku węgla o 5 279 Mg/rok, pyłów ze spalania paliw o 679 kg/rok, dwutlenku siarki o 19809 kg/rok, tlenków azotu o 9 931 kg/rok.

Ważna informacja:


Węzeł cieplny zaprojektowany będzie jako dwufunkcyjny, z możliwością podgrzewu ciepłej wody (c.w.u.). Pozwala to na doposażenie budynku w instalację wewnętrzną ciepłej wody. Koszt jej wykonania ponosi właściciel budynku.

Zamontowanie modułu ciepłej wody (c.w.u.) nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami.

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

          lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Zamówienie mocy cieplnej 

pobierz

Wniosek na zmianę mocy zamówionej 

pobierz

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

pobierz

Do góry