Realizacja Projektu

Realizacja projektu planowana jest w okresie od 04.2018 do 12.2022 r., a swoimi działaniami obejmie budynki w następujących dzielnicach Warszawy:

  • Dzielnica Bielany – 8 budynków
  • Dzielnica Mokotów – 4 budynki,
  • Dzielnica Ochota – 14 budynków,
  • Dzielnica Praga Południe – 2 budynki,
  • Dzielnica Praga Północ – 26 budynków,
  • Dzielnica Śródmieście – 12 budynków,
  • Dzielnica Wola - 83 budynki,
  • Dzielnica Żoliborz – 3 budynki.

Harmonogram realizacji projektu został przygotowany w oparciu o szczegółowe analizy stanu technicznego węzłów grupowych stąd węzły grupowe, które są w najgorszym stanie zostaną zlikwidowane w pierwszej kolejności. Szczegółowa lista budynków, w których zostaną przeprowadzone prace związane z wybudowaniem węzłów indywidualnych znajduje się w załącznikach pdf – „Terminy realizacji węzłów”

Podstawowe informacje dla mieszkańców i zarządców obiektów objętych realizacją Projektu „Węzły indywidualne dla Warszawy”.

Przygotowanie i realizacja prac związanych z budową węzła indywidualnego:

1. Na etapie prac projektowych wskazanie przez Wspólnotę pomieszczenia przeznaczonego na węzeł indywidualny.
2. Podjęcie przez Wspólnotę uchwał w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację węzła cieplnego i wprowadzenia rurociągów przyłącz sieci ciepłowniczej do budynku.
3. Opracowanie przez Veolię Energia Warszawa dokumentacji technicznej i projektowej
4. Uzyskanie przez Veolię Energia Warszawa zgód formalno - prawnych, pozwoleń na budowę – węzeł, sieć ciepłownicza.
5. Wyłonienie przez Veolię Energia Warszawa Wykonawcy planowanych prac.
6. Realizacja przez Veolię Energia Warszawa prac objętych dokumentacją techniczną i koordynacja prac ze Wspólnotą w zakresie przyłączania do nowego węzła cieplnego

     a. Komisja wprowadzająca Wykonawcę na budowę

     b. Realizacja prac budowlanych i instalacyjnych (budowa węzła indywidualnego, budowa sieci, likwidacja węzła grupowego)
     c. Odbiór techniczny węzła indywidualnego i przełączenie zasilania c.o. z węzła grupowego na węzeł indywidualny.

     d. Odbiór końcowy węzła indywidualnego.

Więcej informacji odnośnie realizacji Projektu znajduje się w częściach "Obowiązki Veolii Energia Warszawa" oraz "Obowiązki Klienta".Ważna informacja:


Węzeł cieplny zaprojektowany będzie jako dwufunkcyjny, z możliwością podgrzewu ciepłej wody (c.w.u.). Pozwala to na doposażenie budynku w instalację wewnętrzną ciepłej wody. Koszt jej wykonania ponosi właściciel budynku.

Zamontowanie modułu ciepłej wody (c.w.u.) nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.


W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami. 

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

          lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

pobierz

Wniosek na zmianę mocy zamówionej 

pobierz

Zamówienie mocy cieplnej 

pobierz

Do góry