Obowiązki Klienta

Do obowiązków leżących po stronie Klienta należy:

1. Wskazanie lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego – na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

2. Upoważnienie Veolii Energia Warszawa do występowania o pozyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Klienta.

3. W przypadku koniecznym zaleca się także wymianę okien w pomieszczeniu węzła cieplnego na okna wykonane z PCV wraz z siatką zabezpieczającą oraz kratą stałą.

4. Zakup i podłączenie w powrotny rozdzielacz naczynia ciśnieniowego (wzbiorczego) wraz z osprzętem, zawór bezpieczeństwa i manometr, chodzi tu o zabezpieczenie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania z uwagi na zmianę sposobu jej zasilania. Dotychczas takie urządzenia były zamontowane w węźle grupowym. Urządzenie jest dobrane w opracowanej przez nas dokumentacji technicznej węzła cieplnego. Dane techniczne do jego zakupu przekażemy Państwu podczas Komisji wprowadzenia Wykonawcy na budowę węzła cieplnego.

Ważne: Naczynie ciśnieniowe (wzbiorcze) należy zgłosić do Urzędu Nadzoru Technicznego właściwego dla danej dzielnicy. Dokument ten należy nam przedstawić na dzień przełączenia zasilania w ciepło z nowego indywidualnego węzła cieplnego (warunek przełączenia).

5. Podłączenie istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania do rozdzielaczy w nowym węźle cieplnym wraz z armaturą odcinającą, termometrami i manometrami - na etapie realizacji.indywidualnego węzła cieplnego nie powoduje konieczności wykonywania jej remontu lub wymiany.

Podłączenie istniejącej instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku do nowego indywidualnego węzła cieplnego nie powoduje konieczności wykonywania jej remontu lub wymiany.



Uporządkowanie instalacji

Prosimy o uporządkowanie / usunięcie następujących instalacji znajdujących się w pomieszczeniu przeznaczonym na indywidualny węzeł cieplny:

1. Usunięcie grzejników.
2. Wprowadzenie kabli elektrycznych w odpowiednie obudowy.
3. Wprowadzenie kabli telewizyjnych w odpowiednie obudowy.
4. Usunięcie sieci gazowej lub połączeń gwintowanych na sieci gazowej oraz kurków gazowych z zamianą   na zawory kulowe spawane.
5. Osłonięcie instalacji wodociągowej i wodno – kanalizacyjnej materiałem ochronnym zabezpieczającym rury przed roszeniem się wody.

Prosimy o sprawdzenie czy w tzw. "elektrycznej tablicy administracyjnej" w budynku znajduje się wolne miejsce, do którego będzie można podłączyć instalację elektryczną nowego węzła cieplnego wraz z zabezpieczeniami.


Aktualizacja dokumentów (umowa, zlecenia)


W celu aktualizacji dokumentów (umowa, zlecenia) związanych z wybudowaniem węzła indywidualnego w Państwa budynku prosimy o kontakt z Biurem Sprzedaży Veolia Energia Warszawa pod numerem telefonu 22 658 58 58, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15.

 

 

Zmiana mocy zamówionej

W celu aktualizacji dokumentów (umowa, zlecenia) związanych z wybudowaniem węzła indywidualnego prosimy o wypełnienie i przesłanie do Biura Obsługi Klienta Veolii Energia Warszawa SA wniosku na zmianę mocy zamówionej. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej poświęconej projektowi likwidacji węzłów grupowych w zakładce Obowiązki Klienta na dole strony pod adresem http://wezlyindywidualne.waw.pl/etap-2/realizacja/obowiazki-klienta.

 

Prosimy przesłać dwa wnioski jeden wypełniony tylko dla centralnego ogrzewania, a drugi dla centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody.

Wypełnione wnioski prosimy przesłać na adres: Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, dodatkowo można przesłać na adres e-mail: vew.bok@veolia.com

Uwaga konieczne jest dostarczenie wypełnionych i podpisanych wniosków w oryginale np. pocztą.

 

Po wysłaniu wypełnionych wniosków otrzymają Państwo Zlecenie, które stanowi Załącznik nr 1 do umowy, które także należy podpisać i dostarczyć np. pocztą do Biura Obsługi Klienta Veolii Energia Warszawa SA na adres Veolia Energia Warszawa SA ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Uwaga konieczne jest dostarczenie wypełnionych i podpisanych Zleceń w oryginale np. pocztą.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 658 58 58

 

Ważna informacja:

Węzeł cieplny zaprojektowany będzie jako dwufunkcyjny, z możliwością podgrzewu ciepłej wody (c.w.u.). Pozwala to na doposażenie budynku w instalację wewnętrzną ciepłej wody. Koszt jej wykonania ponosi właściciel budynku.

Zamontowanie modułu ciepłej wody (c.w.u.) nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.


W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami. 

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

          lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

pobierz

Zamówienie mocy cieplnej 

pobierz

Wniosek na zmianę mocy zamówionej 

pobierz

Do góry