BHP

Budowa sieci ciepłowniczej

Budowa sieci ciepłowniczych związana jest z koniecznością wykonania wykopów ziemnych oraz zgromadzenia w pobliżu wykopów rur, z których następnie powstanie planowana sieć ciepłownicza. Z uwagi na fakt, że wykopy mogą osiągać nawet kilkadziesiąt metrów pomimo ich zabezpieczenia powoduje szereg utrudnień, których nie sposób skutecznie wyeliminować. Dodatkowo plac budowy sieci ciepłowniczej przeważnie zlokalizowany jest w pobliżu budynków.

Zatem podczas budowy sieci ciepłowniczych mieszkańcy/użytkownicy budynków powinni zachować szczególną ostrożność w pobliżu wykopów ziemnych, przy przejściach nad wykopami oraz w miejscach wprowadzania rur przez ściany do budynków. Zasada ostrożności w postępowaniu powinna dotyczyć w szczególności opieki nad dziećmi, których ciekawość może mieć tragiczne konsekwencje.

 

Budowa sieci ciepłowniczejBudowa indywidualnego węzła cieplnego/likwidacja węzła grupowego

Zazwyczaj indywidualny węzeł cieplny zlokalizowany jest w piwnicy budynku, który jest zasilany w ciepło z tego węzła. W związku z tym przygotowanie pomieszczenia pod przyszły indywidualny węzeł cieplny wymaga przeprowadzenia szeregu prac od prac budowlanych przez prace instalacyjne – sanitarne, elektryczne i ciepłownicze. Prowadzenie tego typu prac w już zasiedlonych budynkach wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Nowy indywidualny węzeł cieplny wybudowany w ramach projektu


Budowa węzłów cieplnych niesie za sobą niebezpieczeństwo w postaci rozciągniętych po posadzce przewodów elektrycznych jak i węży spawalniczych, które powinny być odpowiednio zabezpieczone i podwieszone w pomieszczeniach klatki schodowej i korytarza piwnicy, za co odpowiada każdy wykonawca robót. W przypadku ułożenia węży lub przewodów elektrycznych w sposób uniemożliwiający bezpieczne przejście należy niezwłocznie polecić wykonującym prace usunięcie zagrożenia oraz powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru odpowiedzialnego za nadzór nad daną inwestycją.

Do góry