Opis i charakterystyka technologii

Węzły grupowe - opis i charakterystyka istniejącej technologii

W pierwszych latach powojennych, w okresie budowy nowych osiedli mieszkaniowych zaopatrzenie w ciepło było realizowane poprzez lokalne kotłownie osiedlowe.


Plan uciepłownienia Warszawy – 1952 r.


Wraz z rozwojem miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) uciążliwe kotłownie osiedlowe, zostały zastąpione węzłami grupowymi, podłączonymi do m.s.c. W nowym rozwiązaniu nadal wykorzystywano sieci prowadzące z byłych kotłowni, a obecnie węzłów grupowych do poszczególnych budynków, zwane sieciami ciepłowniczymi niskoparametrowymi. Węzły grupowe działają jako tzw. węzły jednofunkcyjne czyli zapewniające tylko ogrzewanie pomieszczeń (c.o.), ale występują także węzły grupowe dwufunkcyjne, czyli zapewniające zarówno ogrzewanie pomieszczeń jak i ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) Ciepła woda użytkowa wytwarzana jest bądź centralnie w węzłach grupowych i dostarczana do budynków siecią zewnętrzną (rozwiązanie rzadziej spotykane), bądź wytwarzana jest w gazowych podgrzewaczach (piecykach łazienkowych) – rozwiązanie dominujące.

Węzeł grupowy przeznaczony do likwidacji

Obecnie większość węzłów grupowych liczy sobie przeszło 40 lat w związku z czym powodują liczne awarie oraz są źródłem strat ciepła. Dostawa ciepła poprzez węzły grupowe nie pozwala na efektywne wykorzystanie oraz prawidłowe rozliczanie energii cieplnej, a prowadzenie działań termomodernizacyjnych jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Schemat zasilania w ciepło budynków przyłączonych do węzła grupowego  oraz budynków wyposażonych w węzły indywidualne:

Węzły cieplne, które zlokalizowane są w poszczególnych budynkach nazywamy węzłami indywidualnymi. W takim przypadku sieć wysokoparametrowa doprowadzona jest do każdego budynku poprzez własne przyłącze ciepłownicze i zasila węzły indywidualne. W zależności od potrzeb węzły indywidualne mogą zasilać instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania (c.o.) w budynku oraz służą do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W budynkach mieszkalnych z reguły buduje się węzły dwufunkcyjne zapewniające zarówno c.o. jak i c.w.u. Węzły indywidualne wybudowane w ramach Projektu są całkowicie zautomatyzowane przez co charakteryzują się większą efektywnością dostawy ciepła niż węzły grupowe.

Pomieszczenie przeznaczone na nowy indywidualny węzeł cieplny

 

Nowy indywidualny węzeł cieplnyWarto dodać, że węzły indywidualne pozwalają na prowadzenie indywidualnej gospodarki ciepłem tzn. wspólnota może samodzielnie podjąć decyzję o zasadach gospodarowania ciepłem np. o terminach włączania ciepła, może wpływać na parametry zaprogramowania poziomu ogrzewania czy przeprowadzić działania termomodernizacyjne.

Do góry