Kontakt

Veolia Energia Warszawa S.A.

Puławska 2, 02-566 Warszawa,

Infolinia Biura Obsługi Klienta

tel. 22 658 58 58

e-mail: vew.bok@veolia.com

 

Pan Tomasz Bańkowski – Dyrektor Projektu

tel. 22 658 50 95

e-mail: tomasz.bankowski@veolia.com

 

Pan Wojciech Wójcik – informacje dotyczące Projektu, marketing i komunikacja

tel. 22 658 52 22

e-mail: wojciech.wojcik@veolia.com

 

Informacji dotyczących doposażenia w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

Pan Marek Polewiak

tel. 22 658 50 50,

e-mail: marek.polewiak@veolia.com

 

Pani Dorota Malitek

tel. 22 658 51 44,

e-mail: dorota.malitek@veolia.com

 

lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Do góry