Doposażenie w moduł c.w.u.

Korzyści wynikające z doposażenia w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.):

 • bezpieczeństwo  - wyeliminowanie możliwości zaczadzenia, wybuchu czy też poparzenia, związanych ze stosowaniem wysłużonych podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych
 • komfort i bezobsługowość - dostęp do ciepłej wody o stałej temperaturze przez całą dobę, proces podgrzania wody odbywa się poza Twoim mieszkaniem i bez Twojego udziału
 • zwiększenie wartości oraz atrakcyjności mieszkania - piecyk nie zajmuje już miejsca
 • wymierne oszczędności związane z:
 1.   wyeliminowaniem kosztu zakupu indywidualnego podgrzewacza gazowego lub elektrycznego
 2.   wyeliminowaniem kosztów konserwacji i modernizacji podgrzewacza
 3.  mniejszymi opłatami z tytułu podgrzewania wody użytkowej


Ważna informacja:

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu tylko w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku, zaprojektowany został jako dwufunkcyjny, z możliwością podgrzewu ciepłej wody. Pozwala to na doposażenie budynku w instalację wewnętrzną ciepłej wody.Zamontowanie modułu ciepłej wody nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa S.A. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.

W przypadku woli doposażenia proszę o możliwie szybkie wystąpienie z wnioskiem zgodnie z pkt.1

 Kroki związane z doposażeniem:

1. Odbiorca musi wystąpić do Działu Technicznego: Warszawa 02-591, ul. Stefana Batorego 2, z Wnioskiem o wydanie warunków zmiany mocy dla istniejącego obiektu – złożenie wniosku drogą elektroniczną na adres : veoliawarszawa@veolia.com  (link do wniosku: https://energiadlawarszawy.pl/wp-content/themes/veolia_waw/wzory/veolia2/index.html)

2. Dział Techniczny Veolii Energii Warszawa w wydanych warunkach określa ilość dodatkowego przydziału ciepła.

3. Odbiorca przesyła do Veolia wszystkie dokumenty niezbędne celem przygotowania i zawarcia umowy doposażeniowej  (drogą elektroniczną na adres : veoliawarszawa@veolia.comtj.:

  • jeden egzemplarz projektu technicznego doposażenia budynku w instalację wewnętrzną centralnej c.w. (wskazana wersja elektroniczna);
  • NIP, REGON, KRS (w przypadku spółek lub Spółdzielni Mieszkaniowych);
  • w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej:
   • ważna Uchwała Wspólnoty w sprawie zarządu nieruchomością wspólną – określająca reprezentację Wspólnoty;
   • ważna Uchwała Wspólnoty dotycząca decyzji w zakresie objętym umową (odpłatne doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody).

4. Biuro Rozwoju Rynku Veolii Energii Warszawa przesyła do Odbiorcy projekt umowy doposażeniowej wraz z podaniem kosztów doposażenia związanym z wykonaniem modułu c.w. .

5. Zawarcie umowy doposażeniowej.

6. Realizacja prac przez Odbiorcę (budowa instalacji wewnętrznej c.w.) oraz Veolia (budowa modułu c.w.).

7. Odbiorca składa w Biurze Obsługi Klienta Veolii Energii Warszawa S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa Zlecenie na dostawę ciepła lub zawiera nową umowę kompleksową dostarczania ciepła w przypadku, gdy taka nie była podpisana.

8. Veolia i Odbiorca podpisują protokół z regulacji węzła i uruchomienia dostawy ciepła na uzyskanie ciepłej wody.

9. Odbiorca wniosi opłatę za doposażenie na podstawie wystawionej przez Veolia faktury VAT.

 
Czynności po stronie Odbiorcy:
 • opracowanie projektu instalacji centralnej c.w. w budynku;
 • wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej c.w. zasilającej budynek.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami. 

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

          lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów.

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

pobierz

Wniosek na zmianę mocy zamówionej 

pobierz

Zamówienie mocy cieplnej 

pobierz

Do góry