Doposażenie w moduł c.w.u.

Korzyści wynikające z doposażenia w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.):

  • bezpieczeństwo  - wyeliminowanie możliwości zaczadzenia, wybuchu czy też poparzenia, związanych ze stosowaniem wysłużonych podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych
  • komfort i bezobsługowość - dostęp do ciepłej wody o stałej temperaturze przez całą dobę, proces podgrzania wody odbywa się poza Twoim mieszkaniem i bez Twojego udziału
  • zwiększenie wartości oraz atrakcyjności mieszkania - piecyk nie zajmuje już miejsca
  • wymierne oszczędności związane z:
  1.   wyeliminowaniem kosztu zakupu indywidualnego podgrzewacza gazowego lub elektrycznego
  2.   wyeliminowaniem kosztów konserwacji i modernizacji podgrzewacza
  3.  mniejszymi opłatami z tytułu podgrzewania wody użytkowej


Ważna informacja:

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu tylko w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku, zaprojektowany został jako dwufunkcyjny, z możliwością podgrzewu ciepłej wody. Pozwala to na doposażenie budynku w instalację wewnętrzną ciepłej wody.Zamontowanie modułu ciepłej wody nie jest objęte projektem likwidacji węzłów grupowych. Jego wybudowanie będzie możliwe po podpisaniu umowy między Odbiorcą a Veolią Energia Warszawa S.A. Będzie ona określać m.in. zasady finansowania tego zakresu robót.

Link do programu dotacji na zakup m.in. : modułu ciepłej wody
https://warszawa19115.pl/-/dotacje-dla-mieszkancow-na-modernizacje-kotlowni

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszymi przedstawicielami. 

Informacji w sprawie doposażenia węzła w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów.

Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

pobierz

Wniosek na zmianę mocy zamówionej 

pobierz

Zamówienie mocy cieplnej 

pobierz

Do góry