Rozpoczęcie realizacji drugiego etapu likwidacji węzła grupowego przy ul. Dąbrowszczaków 9

10.12.19

W grudniu 2019 rozpoczęliśmy II etap likwidacji węzła grupowego przy ul. Dąbrowszczaków 9 oraz budowę 15 nowych indywidualnych węzłów cieplnych. 

Do góry