Podpisanie umów na 4 projekty infrastrukturalne

21.11.17

W dniu 17 listopada 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz przedsiębiorstwo Veolia Energia Warszawa SA podpisały umowy dotyczące dofinansowania czterech Projektów infrastrukturalnych realizowanych ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020. 

Do góry